Καλωσήρθατε στην Polaris Brokers

Η Polaris Brokers είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία στο χώρο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τόσο σε εταιρικούς πελάτες, όσο και σε ιδιώτες.
Η εταιρία διαμεσολαβεί σε όλους τους κλάδους ασφάλισης στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, με έμφαση στους κλάδους Αστικής Ευθύνης, Περιουσίας, Ζωής, Ταξιδιωτικής Ασφάλισης και Μεταφορών. Ειδικότερα έχει αναπτύξει στενότατες συνεργασίες με πολυεθνικές Εταιρίες στον κλάδο των Ταξιδιωτικών Ασφαλίσεων και Αστικής Ευθύνης Tour Operator. Παράλληλα, αναπτύσσει πρωτοποριακά προϊόντα και εξειδικευμένα προγράμματα, αποκλειστικά για την Ελλάδα για κλάδους δραστηριότητας όπως οι συντηρητές ανελκυστήρων, οι διαμεταφορείς κ.ο.κ..

Η εταιρία πλαισιώνεται από μια μεγάλη ομάδα έμπειρων Ασφαλιστικών Συμβούλων, οι οποίοι συνεργάζονται κατά κύριο λόγο ή αποκλειστικά μαζί της.
Η εκ’ του Νόμου άδεια της Polaris Brokers προβλέπει την παροχή Μεσιτικών ασφαλιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Συμβούλου ασφαλίσεων. Με τις ιδιότητες αυτές έχει την ευχέρεια παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον ασφαλιζόμενο πελάτη, καθότι ως Μεσίτης χαίρει απόλυτης ελευθερίας έναντι των Ασφαλιστικών εταιριών και επιλέγει για τον πελάτη του τους πλέον συμφέροντες όρους, καλύψεις και κόστος ασφάλισης. Σαν Ασφαλιστικός Σύμβουλος μπορεί επίσης να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής φύσης προς τους ασφαλισμένους ή ενδιαφερόμενους να ασφαλιστούν, πελάτες.

Polaris Home

Ίδρυση

Η Polaris Brokers ιδρύθηκε το 2007.

Polaris Offices

Γραφεία

Γραφεία επί της Λ. Συγγρού 229,
στην "καρδιά" της ασφαλιστικής αγοράς.

Polaris Employees

Η Polaris Brokers

Είναι μέλος του Σ.Ε.Μ.Α. (Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων).
Απασχολεί 9 άτομα που κατανέμονται: 3 εμπορικό, 3 εξυπηρέτηση πελατών, 3 λογιστήριο.
Διαθέτει πλήρως οργανωμένη και στελεχωμένη Τεχνική Διεύθυνση για την τοποθέτηση των κινδύνων στην ασφαλιστική αγορά και την αξιολόγηση των προτάσεων.

Polaris Stats

Vital Stats

Εξυπηρέτησε το 2023, περίπου 2.900 μοναδικούς πελάτες.
Δίκτυο πωλήσεων από 164, ενεργούς το 2023, εξωτερικούς συνεργάτες.
Απ’ ευθείας συνεργασία με 36 ασφαλιστικές επιχειρήσεις (όλες οι ελληνικές και επιλεγμένες στο εξωτερικό).
Οικονομικά ανεξάρτητη και σταθερά κερδοφόρος από συστάσεως.