Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών

Στην εποχή μας οι πολλαπλές ανάγκες της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών καλύπτονται μέσα από ένα παγκόσμιο δίκτυο ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιριών, που προσφέρουν την εξειδικευμένη πολλές φορές γνώση για την ασφαλιστική κάλυψη που απαιτεί η συνεχής εξέλιξη των παραγωγικών δομών και η παγκοσμιοποιημένη φύση της οικονομίας. Στην διαδικασία αυτή η Polaris Brokers παίζει καταλυτικό ρόλο με βασικό όπλο την μελέτη των αναγκών του πελάτη, αναλαμβάνει την έρευνα της Ασφαλιστικής αγοράς και την εύρεση, ή την δημιουργία ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις, των προϊόντων εκείνων που καλύπτουν τις ανάγκες του πελάτη.

Αναλυτικότερα, η Εταιρία μας αναλαμβάνει με έγγραφη εξουσιοδότηση του Πελάτη, αφού διαπιστώσει τις ανάγκες του και συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, να διαμορφώσει την κατάλληλη πρόταση (Broking Slip), να ερευνήσει το ενδιαφέρον των Ασφαλιστικών Εταιριών, να συγκεντρώσει τις προσφορές τους, να επεξεργαστεί τα στοιχεία σε συγκριτικούς πίνακες και να προτείνει στον Πελάτη του τις πλέον συμφέρουσες λύσεις, αυτές δηλ. με την καλύτερη σχέση καλύψεων/ ασφαλίστρων.

Προϊόντα για Επιχειρήσεις με Εξειδίκευση:

 • Περιουσίας και Γενικών Κλάδων (πυρός, κλοπής, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανημάτων κλπ.)
 • Ομαδικά Συμβόλαια για το προσωπικό με καλύψεις Υγείας και Συνταξιοδοτικών (BenefitPlans)
 • Αστικές Ευθύνες:
  • Συντηρητών ανελκυστήρων,αποκλειστικά με την ΑΤΕ Ασφαλιστική και την Ομοσπονδία ΠΟΒΕΣΑ.
  • Ταξιδιωτικών Γραφείων / Tour Operator
  • Μεταφορέων,Διαμεταφορέωνκαι Logistics (αποκλειστικό ACIS/ATLAS )
  • Επαγγελματικές Αστικές Ευθύνες πάσης φύσεως
 • Μεταφορών
 • Ασφάλιση Πιστώσεων
 • Ασφάλιση Διευθυνόντων και Στελεχών
 • Προγράμματα Ταξιδιωτικής ασφάλισης στελεχών

… και βέβαια η Polaris Brokers μπορεί να φέρει εις πέρας προσαρμοσμένα έργα ασφάλισης στις ανάγκες του πελάτη (tailor made projects) που να συνδυάζουν καλύψεις από διαφορετικούς κλάδους και να συνθέσει νέο προϊόν που προσφέρει 100% ασφαλιστική κάλυψη στον τελικό χρήστη της υπηρεσίας (συνήθως απαντάται σε έργα B2B2C).

Πέραν της λειτουργίας ως Μεσίτης ασφαλειών, η Polaris Brokers μπορεί και να σας προσφέρει τις υπηρεσίες της ως επ’ αμοιβή εξωτερικός Σύμβουλος της επιχείρησής σας, σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό θέμα σας απασχολεί: είστε πλήρως καλυμμένοι για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η δραστηριότητά σας; έχετε επιλέξει τις κατάλληλες συνεργασίες σε εταιρείες και κάνατε σε αυτές σωστό καταμερισμό του κινδύνου; είναι διασφαλισμένη η αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησής σας σε περίπτωση έλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου; διεκδικείτε τις αποζημιώσεις βάσει των όρων των συμβολαίων και τους κανόνες της αγοράς; Σε όλα αυτά μπορούμε να σας δώσουμε απαντήσεις.