Συνεργασίες Εσωτερικού

Η εταιρία αναπτύσσει εργασίες σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, κυρίως στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό, δίνοντας έμφαση στους κλάδους Αστικής Ευθύνης, Περιουσίας, Ζωής, Ταξιδιωτικής Ασφάλισης, Μεταφορών και Σκαφών.

Ειδικότερα η εταιρία έχει αποκλειστικές συνεργασίες με πολυεθνικές Εταιρίες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα στον κλάδο των Ταξιδιωτικών Ασφαλίσεων και Αστικής Ευθύνης Tour Operator (αποκλειστική διάθεση προϊόντων στην Αττική).
Παράλληλα, αναπτύσσει πρωτοποριακά προϊόντα και εξειδικευμένα προγράμματα, αποκλειστικά για την
Ελλάδα, όπως αστική ευθύνη συντηρητών ανελκυστήρων, αστική ευθύνη διαμεταφορέων και logistics.