Ασφαλίσεις Ιδιωτών

Ο πελάτης έχει την δυνατότητα, σε συνεργασία με τα στελέχη της Polaris Brokers και τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους της, να προσδιορίσει τις δικές του ανάγκες και προτεραιότητες, να λάβει συγκεκριμένες προτάσεις και προσφορές από διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρίες (ελληνικές ή ξένες) και τέλος να αποφασίσει με την βοήθεια των στελεχών μας για τις καλύτερες τελικές επιλογές του.

Η Εταιρία παρακολουθεί και ενημερώνεται συνεχώς για τα νέα ασφαλιστικά προγράμματα, εκπονεί μελέτες και εξάγει συγκριτικά στοιχεία, ώστε να προσφέρει συνεχώς τις καλύτερες ασφαλιστικές λύσεις για την προστασία της ζωής, της υγείας, της περιουσίας, του εισοδήματος, της ποιότητας ζωής και ευημερίας των ασφαλισμένων πελατών μας.

Προϊόντα Ιδιωτών

  • Προγράμματα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας
  • Σπουδών Παιδιού – Συνταξιοδότησης- Εισοδήματος – Αποταμίευσης
  • Πυρός & Σεισμού Κατοικίας – Κλοπής περιεχομένου
  • ΕΙΧ Αυτοκινήτου – Σκάφους αναψυχής
  • Διεθνή προγράμματα Υγείας:
    • Για μακροχρόνια παραμονή στο εξωτερικό (λόγω σπουδών, εργασίας κλπ.)
    • Για βραχυχρόνια παραμονή (π.χ. τουρισμός, επιχειρηματίες, στελέχη)
  • Κάρτα Υγείας MEDI24 για πρωτοβάθμια περίθαλψη και πολλά προνόμια με χαμηλό κόστος